Μπορείτε επίσης να την βρείτε στο

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

1957

Έτος Ίδρυσης
1957
Έδρα
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Προπονητής
Άλλες ομάδες της ίδιας περιοχής
Ποδοσφαιριστές της Ομάδας
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ